Zmiany przedrakowe.

Spread the love

Zmiany przedrakowe lub o niepewnym potencjale.

Rozwój medycyny na polu diagnostyki piersi, pojawienie się mammografii cyfrowej, coraz lepsze aparaty USG, upowszechnienie biopsji gruboigłowej w piersiach, a szczególnie wprowadzenie na szeroką skalę biopsji ze wspomaganiem próżniowym przyczyniło się do wzrostu wykrywalności zmian w piersiach o tak zwanym niepewnym potencjale. Większość tych zmian dawniej widzieliśmy najczęściej w preparatach pooperacyjnych u pacjentek operowanych z powodu raka piersi. Uznawano te zmiany za zmiany towarzyszące rakowi lub zmiany przedrakowe. Obecnie często zmiany te widzimy jako jedyne w materiale z biopsji gruboigłowej (często ze wspomaganiem próżniowym). Medycyna często nie jest w stanie odpowiedzieć czy dana zmiana jest początkiem procesu nowotworowego, czy jest tylko zmianą często towarzyszącą rakowi piersi, pojawiającą sie u tych pacjentek, które w przyszłości zachorują na raka piersi (tej z której pobrana była biopsja lub drugiej). 

Nawet w krajach zachodnich postępowanie ze zmianami o niepewnym charakterze stanowi wyzwanie. Decyzja co do dalszego postępowania, sposobu leczenia oraz metody i częstotliwości  badań kontrolnych podejmowana jast wspólnie przez specjalistę histopatologa, radiologa, chirurga, onkologa i radioterapeutę. 

W Polsce bardzo mało jest takich zespołów (Konsyliów), dlatego rozsądną wydaje się rada, że jeżeli należysz do osób u których zdiagnozowano taką zmianę i nie masz możliwości dostania się do ośrodka gdzie działają Konsylia:

  • poproś lekarza prowadzącego o zalecenia dotyczące dalszego podtępowania w formie pisemnej w celu skonsultowania ich u drugiego specjalisty.
  • skonsultuj wyniki badań i zalecenia u innego specjalisty.

Zmiany o niepewnym charakterze obnażają słabości czy niedoskonałości polskiego systemu opieki nad pacjentką z chorobami piersi. Takie zmiany wymagają zaangażowania wielu specjalistów i uwzglednienia wielu informacji dotyczących danej pacjentki. Dlatego nie ma nic złego w konsultowaniu wyników badań u więcej niż jednego specjalisty. Nie chodzi tutaj o podważanie decyzji, a o poznanie innych opinii. W przypadku zmian tutaj omawianych niezwykle istotną rolę odgrywa specjalista histopatolog, dlatego, szczególnie jeżeli bipsję gruboigłową wykonujesz odpłatnie (w prywatnej praktyce) zapytaj o pracownię histopatologiczną w której będzie oceniany materiał z biopsji. Czy specjaliści histopatolodzy oceniający w danej pracowni należą do specjalistów oceniających piersi?

Do zmian o niepewnym potencjale zaliczamy:

  1. Płaska atypia nabłonkowa/Flat epithelial hyperplasia FEA,
  2. Atypowa hiperplazja przewodowa/ Atypical ductal hyperplasia ADH,
  3. Rozrost zrazikowy/Lobular neoplasia LN,
  4. Brodawczaki/Papillomas,
  5. Blizna promienista/złożona zmiana stwardniająca/Radial scar/complex sclerosing lesion,
  6. Guz liściasty/Phyllodes tumor.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3346164/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5985751/

https://www.breastcancer.org/symptoms/benign/flat-epithelial-atypia

journals.viamedica.pl”Wybrane skrócone i nowe pojęcia we współczesnej patologii piersi-przewodnik dla klinicystów

https://www.nice.org.uk/guidance/cg164/ifp/chapter/how-breast-cancer-risk-is-described