Ogólnie

Spread the love

Zmiany łagodne w piersiach 

Wszystkie zmiany w piersiach, które nam się przytrafiają lub mogą przytrafić i nie są rakiem piersi nazywamy zmianami łagodnymi. Jest to więc olbrzymia grupa przypadłości. Bez wątpienia dobrą wiadomością jest fakt, że około 80-85% zmian w piersiach to zmiany łagodne. Bez wątpienia też olbrzymim problemem jest fakt, że zmiany łagodne i rak dają takie same objawy.

Zmiany łagodne nie są rakiem, niewielki procent zmian łagodnych może jednak zwiększać ryzyko wystąpienia raka. Praktycznym więc wydaje sie podział zmian łagodnych na takie które:

– nie zwiększają ryzyka wystąpienia raka piersi,

– nieznacznie zwiększają ryzyko wystąpienia raka piersi,

– umiarkowanie zwiększają ryzyko wystąpienia raka piersi

Lekarze uwzględniając wszystkie informacje, które posiada z badania fizykalnego (z bardzo szczegółowym wywiadem), wyników badań obrazowych i ewentualnie wyniku biopsji piersi, uwzględniając stan emocjonalny pacjentki, wspólnie z pacjentką powinni opracować plan dalszego postępowania. Zmiany łagodne, które nie zwiększają ryzyka zachorowania na raka piersi lub zwiększają to ryzyko w bardzo niewielkim stopniu nie wymagają częstrzych badań kontrolnych. Kobieta z takimi zmianami podlega takim samym badaniom kontrolnym i o takiej samej częstotliwości jak kobieta bez zmian w piersiach.

Zmiany łagodne, które w umiarkowanym stopniu podnoszą ryzyko zachorowania na raka piersi czasami wiążą się z częstrzym wykonywaniem badań kontrolnych, takich jak mammografia, USG piersi czy rezonans magnetyczny. To zależy od tak zwanego całokształtu obrazu. Jeżeli istnieją dodatkowe czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia raka lekarz może zaproponować podjęcie pewnych kroków, które mogą to ryzyko zminimalizować. Są to propozycje postępowania dostosowane do konkretnego przypadku: konkretna zmiana w piersi konkretnej kobiety, z taką a nie inną historią rodzinną, z taką a nie inną psychiką, w takiej, konkretnej sytuacji życiowej.

Kiedy należy zgłosić się do Specjalistycznej Poradni  Leczenia Chorób piersi lub lekarza specjalisty zajmującego się leczeniem chorób piersi (specjalista onkolog, chirurg onkolog, ginekolog):

  • Kiedy wyczuwasz twardy guzek nie przesuwający się pod palcami,
  • pojawił się wyciek z brodawki z widoczną krwią,
  • pierś zmieniła kształt,
  • skóra na piersi (całej lub tylko fragmencie) stała się pomarszczona, przybrała wygląd tzw. skórki pomarańczowej czy widać zaciągnięcie skóry,
  • pojawiła się wysypka na lub wokół brodawki, lub wciąganie brodawki do piersi,
  • ból piersi rzadko jest objawem raka piersi. Utrzymujący się uporczywy ból nie związany z miesiączką wymaga konsultacji specjalistycznej.

Powyższe zmiany wymagają pilnej dalszej diagnostyki i ewentualnie leczenia.

Badania diagnostyczne będą zależały od rodzaju objawów w danym przypadku, ale zawsze będą zawierały badanie fizykalnebadania obrazowe oraz w niektórych przypadkach badanie histopatologiczne.

Kiedy i jakie badania musimy wykonać w zależności od objawów ?

Co dalej?

Badania obrazowe zależą od objawów z jakimi się zgłaszamy do lekarza. Dopiero po wykonaniu wszystkich badań, lekarz może nam wytłumaczyć nasz problem i jeżeli to konieczne zaproponować leczenie. Często na podstawie samych badań obrazowych możemy powiedzieć, czy zmiana jest całkowicie łagodna. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie biopsji gruboigłowej w celu jednoznacznego określenia zmiany (jeżeli nie jesteśmy w stanie wykonać biopsji gruboigłowej, w przypadku zmian łagodnych czasami biopsja cienkoigłowa da nam odpowiedź). Jeżeli wynik histopatologiczny mówi nam, że zmiana jest łagodna na ogół nie musimy wykonywać dalszych badań. Często jednak dla zapewnienia pacjentce poczucia bezpieczeństwa, że zmiana nie powiększa się, zleca się wykonanie wcześniejszego badania kontrolnego za 6-12 miesięcy.

Niezależnie od zaleceń jednego lekarza, czasami warto jest skonsultować wyniki naszych badań z drugim specjalistą.

Najczęstsze zmiany łagodne w piersiach: torbiele i zmiany włóknisto-torbielowate, gruczolakowłókniaki i ból piersi omówię bardziej szczegółowo.