Skala BIRADS

Spread the love

Dla ułatwienia komunikacji między lekarzami przyjęto kod liczbowy od 0 do 6, który wyraża prawdopodobieństwo w jakim dana zmiana może być lub jest rakiem piersi. Kod ten jest modyfikowany w każdym kraju lub nawet w poszczególnych ośrodkach, zawsze jednak 

BIRADS 0- oznacza konieczność wykonania dalszych badań żeby móc określić charakter zmiany,

BIRADS 1- oznacza obraz prawidłowy,

BIRADS 2- oznacza zmianę łagodną,

BIRADS 3- oznacza zmianę prawdopodobnie łagodną,

BIRADS 4- oznacza zmianę prawdopodobnie złośliwą,

BIRADS 5- oznacza zmianę złośliwą/ raka,

BIRADS 6- używamy w badaniach dodatkowych u pacjentów ze zdjagnozowanym już rakiem piersi.

Skali tej używa się zarówno do określenia badania fizykalnego jak i poszczególnych badań obrazowych (mammografii, USG czy rezonansu magnetycznego) oraz do badania histopatologicznego i cytologicznego (z tym wyjątkiem, że w badaniu cytologicznym 1 oznacza badanie niediagnostyczne).