Rak bez specjalnego typu NST (dawniej przewodowy)

Spread the love

Jest to rak inwazyjny, jest najczęstrzym rakiem piersi, stanowi on 70-80% raków piersi, wywodzi się z przewodów mlekowych.

Objawy:

–       nowy guzek lub zgrubienie w piersi 

–       zmiana wyglądu piersi, wielkości piersi czy jej kształtu

–       nowy wyciek z brodawki sutkowej (inny niż mleczny)

–       zaciągnięcie skóry piersi

–       wciągnięcie brodawki sutkowej 

–       zmiany na brodawce sutkowej, takie jak łuszczenie się, pojawienie sie drobnych ran i strupów

–       zaczerwienienie skóry piersi lub zmiany przypominające skórkę pomarańczy

– guzek wyczuwalny pod pachą lub w okolicy padobojczykowej czy nadobojczykowej

– rzadko uporczywy, przedłużający sie ból piersi

Diagnostyka:

1. Badanie fizykalne piersi, dołów pachowych i dołów nad i podobojczykowych oraz dokładny wywiad.

2. Badania obrazowe:

Mammografia u pacjentów powyżej 40 r.ż. lub u wszystkich u których zdiagnozowano raka piersi. Często wykonuje się mammografie dodatkowe (tomosyntezę, zdjęcia powiększone, czasami mammografię z kontrastem).

USG piersi– u wszystkich pacjentów.

Rezonans magnetyczny piersi/badanie mammograficzne z kontrastem

W przypadku planowania zabiegu oszczędzajacego u pacjentki ze zdiagnozowanym rakiem i tak zwanymi gęstymi piersiami w mammografii. Zamiast rezonansu magnetycznego piersi w niektórych przypadkach można wykonać badanie mammograficzne z kontrastem.

3. Biopsja gruboigłowa– pod kontrolą USG lub mammografii  lub punch biopsję w rzypadku zmiany obejmującej skórę.

Biopsję gruboigłową lub cienkoigłową powiększonych węzłów chłonnych.

Rzadko konieczne jest wykonanie biopsji chirurgicznej celem postawienia ostatecznej dignostyki.

4. W zależności od zaawansowania choroby zostaną wykonane badania dodatkowe

-rtg klatki piersiowej i USG brzucha,

-tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej z miednicą,

– scyntygrafia kości– w niektórych przypadkach wystarczy tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny,

-rezonans magnetyczny

Leczenie:

Sposób leczenia zależy od:

  1. Obrazu histopatologicznego, to znaczy informacji które daje nam biopsja gruboigłowa (stopnia zaawansowania-nieinwazyjny/inwazyjny, obecności lub braku poszczególnych receptorów-estrogenowych, progesteronowych, Her 2) itd.

2. Wielkości i umiejscowienia raka w stosunku do wielkości piersi.

3. Obecności lub nie przerzutów drogą naczyń limfatycznych do węzłów chłonnych czy przerzutów drogą naczyń krwionośnych do narządów odległych.

4. Stanu ogólnego chorej/chorego. Obecność innych chorób, wywiadu rodzinnego.

Bez tych informacji nie ma możliwości prawidłowego, skutecznego leczenia raka piersi

Sposób leczenia powinnien być omówiony na tzw. Konsylium, czyli spotkaniu gdzie obecny jest chirurg (najlepiej ten który będzie pacjentkę operował), lekarz onkolog, lekarz histopatolog, lekarz radiolog, lekarz radioterapeuta, jeżeli chirurg nie jest chirurgiem onkoplastykiem to chirurg plasyk. Pacjentka powinna zostać poinformowana o najkorzystniejszej metodzie leczenia ustalonej na Konsylium, ale ostateczna decyzja zawsze powinna należeć do pacjentki.

Ponieważ leczenie jest różne w zależności od ww czynników omówię tylko co leczenie raka piersi może zawierać:

1. Leczenie operacyjne piersi; może być to operacja oszczędzająca (usunięcie tylko raka z tzw. zdrowym marginesem) lub mastektomia (usunięcie całej piersi). 

2. Leczenie operacyjne dołu pachowego: na ogół jednocześnie z leczeniem operacyjnym piersi. Jeżeli nie mamy potwierdzonych przerzutów do węzłów chłonnych w biopsji to jedynym dopuszczalnym zabiegiem jest usunięcie węzłów wartowniczych, jeżeli mamy potwierdzone przerzuty do węzłów chłonnych to usunięcie wszystkich węzłów chłonnych w dole pachowym.

3. Radioterapia piersi z lub bez dołu pachowego. W przypadku leczenia oszczędzającego i w niektórych przypadkach mastektomii.

4. Leczenie onkologiczne: hormonoterapia, chemioterpia, leczenie herceptyną. Leczenie onkologiczne może być podawane przed planowanych zabiegiem chirurgicznym (tzw. terapia neoadjuwantowa ). Tylko po zabiegu (terapja adjuwantowa) lub kiedy nie jest planowany zabieg operacyjny (leczenie paliatywne).

5. Leczenie rehabilitacyjne– w niektórych przypadkach, szczególne po usunięciu wszystkich węzłów chłonnych.

6. Pomoc/leczenie psychologiczne- w niektórych przypadkach powinno być zaproponowane pacjentce, a w niektórych przypadkach powinno ono też obejmować partnera.

Po zakończeniu leczenia pacjentka/pacjent pozostaje najczęściej przez 10 lat pod opieką lekarza prowadzącego, który systematycznie wykonuje badanie fizykalne i raz w roku zleca mammografię, obu piersi w przypadku zabiegu oszczędzającego lub jednej piersi w przypadku mastektomii. U młodszych pacjentek lub w przypadku gdy pacjentka ma gęste utkanie piersi dodatkowo czasami wykonuje się rezonans magnetyczny (w tych przypadkach często zależy to od dostępności do rezonansu magnetycznego). Badanie USG piersi nie jest badaniem rutynowym, jednak przy braku dostępności do rezonansu magnetycznego można go wykonać dodatkowo po badaniu mammograficznym jeżeli w mammografii widzimy gęste utkanie gruczołowe. Badanie USG piersi wykonujemy w każdym przypadku jeżeli pacjentka po leczeniu raka piersi wyczuwa nowe zgrubienie lub guzek niezależnie od czasu jaki upłynął od ostatniego badania kontrolnego i niezależnie od lokalizacji wyczuwalnego guzka (ta sama pierś, druga pierś, blizna po operacji czy dół pachowy).