Inne raki inwazyjne

Spread the love

Znacznie rzadziej występujące raki inwazyjne to rak rdzeniasty, cewkowy, sitowaty, śluzowy, są to postacie raka piersi o nieco lepszym rokowaniu niż rak NST lub zrazikowy. Istnieje ponadto kilkadziesiąt innych postaci pierwotnego raka piersi. Stanowią one łącznie mniej niż 1% wszystkich raków piersi.

Objawy.

Diagnostyka.

Lezenie.

tych raków są takie same/zależą od tych samych czynników co raka NST i raka zrazikowego.