Jakie jest moje rokowanie?

Spread the love

Zarówno pacjent ze zdiagnozowanym rakiem piersi, jak i najbliższe osoby zadają sobie pytanie, jaka jest szansa całkowitego wyleczenia tego konkretnego raka piersi? Ponieważ rak piersi jest jednym z najlepiej poznanych przez medycynę nowotworów, lekarz opiekujący się pacjentem może na to pytanie odpowiedzieć znając:

– wielkość raka,

– typ histopatologiczny i stopień złośliwości raka, 

– ilość węzłów chłonnych pachowych zawierających przerzuty raka,

– obecność receptorów estrogenowych, progesteronowych, na herceptynę i tak zwany wskaźnik Ki67,

-naciekanie naczyń chłonnych i krwionośnych przez raka,

– podtyp biologiczny raka.

W Polsce często rak piersi diagnozowany jest już w stadium zaawansowanym z obecnymi przerzutami do narządów odległych. Takie leczenie raka nazywa się leczeniem paliatywnym to znaczy bez możliwości całkowitego wyleczenia. Obecnie jednak leczenie paliatywne raka piersi odpowiednio wdrażane daje możliwość wieloletniego (kilku do kilkunstoletniego) przeżycia bez objawów choroby. Ponieważ co roku pojawiają się nowe leki przeznaczone dla bardziej zaawansowanych stadiów choroby czas przeżycia bez objawów raka dla pacjentów z rakiem piersi wydłuża się. Leczenie zaawansowanego raka piersi powinno odbywać się w ośrodkach specjalistycznych, mających dostęp do nowoczesnych metod leczenia. Pacjenci pozostający w leczeniu paliatywnym wymagają częstszych wizyt kontrolnych oraz częstszych badań specjalistycznych zarówno laboratoryjnych jak i obrazowych.