Ogólnie

Spread the love

Rak piersi

Rak piersi jest najczęstrzym nowotworem kobiet chociaż mężczyźni mogą również zachorować na raka piersi. Około 1 kobieta na 8 kobiet zachoruje na raka piersi.

Obecnie na świecie znacznie zmniejszyła się umieralność na raka piersi co jest głównie wynikiem większej świadomości kobiet, możliwości wczesnego wykrycia raka piersi (wczesnej diagnostyki) oraz nowych, coraz bardziej zindywidualizowanych metod leczenia.

Omówię raka piersi pod wzgędem objawów, diagnostyki i leczenia oraz bardziej szczegółowo najczęstsze rodzaje raków piersi.

Objawy raka piersi:

Nawet jeżeli była ostatnio wykonana mammografia i wynik był normalny, ale pacjenka wyczuwa i zauważyła jeden lub więcej z poniższych objawów należy niezwłocznie zgłosić się do Poradni Specjalistycznej lub lekarza specjalisty:

–       nowy guzek lub zgrubienie w piersi,

–       zmianę wyglądu piersi, wielkości piersi czy jej kształtu,

–       nowy wyciek z brodawki sutkowej,

–       zaciągnięcie skóry piersi,

–       wciągnięcie brodawki sutkowej,

–       zmiany na brodawce sutkowej, takie jak łuszczenie się, pojawienie sie drobnych ran i strupów,

–       zaczerwienienie skóry piersi lub zmiany przypominające skórkę pomarańczy,

– guzek wyczuwalny pod pachą lub w okolicy podobojczykowej czy nadobojczykowej

-ból piersi nie jest zwykle objawem raka piersi, ale utrzymujący się przez więcej niż 4 tygodnie, nieustający ból wymaga konsultacji specjalistycznej i wykonania badań dodatkowych.

Diagnostyka raka piersi: 

Diagnostyka raka piersi według standardów światowych powinna opierać się na tzw. potrójnym badaniu, czyli :

1.  Badaniu fizykalnym (przedmiotowym),

2.  Badaniu obrazowym,  

3.  Badaniu histopatologicznym (w wybranych przypadkach badaniu cytologicznym).

Podział raka piersi

Istnieje wiele podziałów raka piersi, starałam się w bardziej szczegółowy sposób omówić te najczęściej spotykane.