USG piersi

Spread the love

Wykorzystuje fale ultradziwiękowe do stworzenia obrazu przez co jest badaniem całkowicie bezpiecznym i można go wykonywać bez ograniczeń u wszystkich pacjentów – niezależnie od wieku pacjenta czy czasu jaki upłynął od ostatniego badania. 

Kiedy wykonujemy USG piersi ?

  • jest to badanie podstawowe/pierwszego rzutu u pacjentów poniżej 40 r.ż. oraz u kobiet w ciąży i karmiących piersią,
  • jest badaniem drugiego rzutu, uzupełniającym do badania mammograficznego u pacjentów powyżej 40 r.ż. (USG wykonuje się po wykonaniu mammografii),
  • w przypadku podejrzenia pęknięcia implantu piersi. Jeżeli USG potwierdzi pęknięcie nie ma konieczności wykonywania dodatkowych badań. Jeżeli obraz kliniczny przemawia za pęknięciem implantu, a w USG nie widzimy pęknięcia wtedy konieczne jest wykonanie badania rezonansu magnetycznego
  • tzw. “second look” USG wykonuje się po badaniu rezonansu magnetycznego RM piersi, jest to USG celowane. Wykonywane w celu uwidocznienia i oceny zmian widocznych w badaniu RM, a nie widocznych w badaniu mammograficznym i badaniu USG wykonanym przed badaniem RM,
  • w monitorowaniu odpowiedzi na leczenie neoadjuwantem lub leczenie paliatywne w przypadku braku możliwości lub braku konieczności wykonywania badania rezonansu magnetycznego piersi,
  • pod kontrolą USG wykonujemy większość zabiegów interwencyjnych w piersiach, takich jak biopsja piersi cienko i gruboigłowa, drenaż ropnia, drenaż krwiaka po operacji, zakładanie znaczników (markerów) przed terapią neoadjuwantem, zakładanie kotwiczek przed zabiegiem chirurgicznym, usuwanie zmian łagodnych w biopsji ze wspomaganiem próżniowym.

W przypadku podejrzanego obrazu klinicznego, mammograficznego czy USG, powinno być poszerzone o badanie USG dołów pachowych.