Biopsja gruboigłowa

Spread the love

Do wykonania biopsji gruboigłowej konieczny jest specjalny sprzęt , tak zwany pistolet lub system próżniowy i specjalne igły przeznaczone do biopsji gruboigłowej. 

Biopsję gruboigłową wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Ja używam lignocainy 1% do biopsji przy użyciu pistoletu (do igieł 14 G i 16 G) zarówno do znieczulenia skóry jak i piersi głębiej. Do biopsji ze wspomaganiem próżniowym najczęściej używam lignokainy 1% do znieczulenia skóry i lignokainy z adrenaliną do znieczulenia głębszych warstw piersi (to zmniejsza krwawienie). Za pomocą skalpela nacina się skórę na kilka milimetrów i wprowadza igłę (pod kontrolą USG lub mammografii).

Po biopsji gruboigłowej zalecany jest oszczędzający tryb życia ręką po stronie której wykonana była biopsja (przez 24 godziny po biopsji przy użyciu pistoletu i 48 do 72 godzin po biopsji próżniowej). Może utrzymywać się ból przez kilka dni (najczęściej godzin) który leczymy Paracetamolem oraz siniak, który może utrzymywać się do kilku tygodni. Po biopsji gruboigłowej zalecane jest nie korzystanie z basenu przez 5- 7 dni.

Do oceny stopnia złośliwości zmiany używa się skali BIRADS gdzie BIRADS 1– to normalna, zdrowa tkanka piersi , BIRADS 2– zmiana łagodna, która nie wymaga dalszej diagnostyki, najczęściej też nie wymaga leczenia, BIRADS 3– to zmiana prawdopodobnie łagodna (wymaga albo powtórzenia biopsji, albo usunięcia zmiany za pomocą biopsji próżniowej), BIRADS 4– zmiana prawdopodobnie złośliwa (wymaga najczęściej powtórzenia biopsji lub użycia biopsji ze wspomaganiem próżniowym w celu pobrania większej ilości materiału), BIRADS 5– zmiana złośliwa.

W przypadku wyniku BIRADS 5 z tego samego materiału można wykonać szereg dodatkowych testów, których wynik pozwala na zaplanowanie jak najkorzystniejszej metody leczenia. Jest to ocena obecności receptorów estrogenowych i progesteronowych, receptora HER 2, oraz ocena czynnika Ki67. 

Tylko na podstawie tych danych + pełnych informacji z badań obrazowych, można zaplanować prawidłowe leczenie.

Biopsję gruboigłową wykonuje się

-pod kontrolą USG

-pod kontrolą mammografii ( biopsja stereotaktyczna )

-pod kontrolą rezonansu magnetycznego

– w przypadku wyczuwalnego guza w piersi i prawidłowego obrazu w USG i mammografii wykonuje się biopsję z tak zwanej wolnej ręki

Biopsję stereotaktyczną i biopsję pod kontrolą rezonansu magnetycznego wykonuje się przy pomocy igły podłączonej do wspomagania próżniowego, tak zwana biopsja mammotomiczna ze wspomaganiem próżniowym. Pod kontrolą USG wykonujemy biopsję mammotomiczną ze wspomaganiem próżniowym wtedy kiedy klasyczna biopsja gruboigłowa nie dała jednoznacznego wyniku (BIRADS 3 i BIRADS 4 ) oraz do usuwania zmian łagodnych, to znaczy takich których wynik klasycznej biopsji gruboigłowej lub biopsji cienkoigłowej w skali BIRADS to BIRADS 2 lub BIRADS 3.