3. Rozrost zrazikowy/Lobular neoplasia LN

Spread the love

To proces gdzie do patologicznego namnażania i podziału komórek dochodzi w zrazikach, strukturach piersi gdzie produkowane jest mleko. Niektórzy nazywają tak zarówno atypowy rozrost zrazikowy atypical lobular hyperplasia ALH oraz wewnatrzzrazikowego raka przedinwazyjnego lobular carcinoma in situ LCIS.Jedynym kryterum różnicującym te dwa procesy jest rozległość wystepowania zmian w zraziku. LN należy do grupy zmian które w umiarkowany sposób zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi. To znaczy 17-30% osób ze zdiagnozowanym rozrostem zrazikowym w piersiach w ciągu swojego życia zachoruje na raka piersi, a 3-8% zachoruje w wieku 40-50 lat ,to znaczy wcześniej niż rozpoczynają się bezpłatne badania profilaktczne. Istnieje rzadka postać LCIS o nazwie pleomorphic LCIS (PLCIS) lub high-grade LCIS o większym potencjale zezłośliwienia. Taka forma LCIS wymaga leczenia podobnego do DCIS

Leczenie:

Jak w przypadku większości zmian o niepewnym potencjale jest różne. Zawsze zależy od całokształtu obrazu, to znaczy wieku pacjentki, obciążeń rodzinnych, rozległości zmian itd. Niezwykle ważne jest doświadczenie lekarza histopatologa w ocenie materiału z biopsji piersi i doświadczenie całego zespołu. W przypadku braku dostepu do Ośrodka Specjalistycznego warto jest zasięgnąć opinii drugiego specjalisty.