Rak piersi u mężczyzn

Spread the love

Rak piersi jest rzadko spotykany u mężczyzn, 1 na ponad 833 mężczyzn zachoruje jednak na raka piersi. Z powodu jego rzadkości często jest późno zdjagnozowany. 

Objawy raka piersi u mężczyzn są takie same jak u kobiet. Ważne – powiększenie jednej lub obu piersi tak zwana gynekomastia, jest zjawiskiem częstym i nie jest związana z rakiem piersi.

Objawy raka piersi u mężczyzn:

– wyczuwalny guzek lub zgrubienie (zwykle niebolesny),

– zaciągnięcie, marszczenie się skóry, 

– wciągnięcie brodawki sutkowej,

– zaczerwienienie, łuszczenie się brodawki sutkowej lub skóry piersi,

-wyciek z brodawki.

Czasami rak piersi może rozsiać się do okolicznych węzłów chłonnych, pachowych pod i nadobojczykowych, które mogą być wyczuwalne zanim pacjent wyczuje u siebie zmianę w piersi. Bardzo ważne jest, żeby pacjent zgłosił się jak najszybciej do Poradni Specjalistycznej/lekarza specjalisty, gdyż tak jak wcześniej zaznaczyłam rak piersi u mężczyzn jest diagnozowany z opóźnieniem, co zmniejsza szansę całkowitego wyleczenia.

Diagnostyka raka piersi u mężczyzn jest taka sama jak u kobiet i obejmuje:

1. Badanie fizykalne piersi, dołów pachowych i dołów nad i podobojczykowych.

2. Mammografię u pacjentów powyżej 40 r.ż lub u wszystkich u których zdjagnozowano raka piersi. Mammografię u mężczyzn standardowo wykonujemy tylko w projekcji skośnej.

3. USG piersi – u wszystkich pacjentów.

4. Biopsję gruboigłową– pod kontrolą USG lub punch biopsję w rzypadku zmiany obejmującej skórę.

5. Biopsję gruboigłową lub cienkoigłową powiększonych węzłów chłonnych.

W zależności od stanu zaawansowania choroby diagnostyka jest poszerzona o badanie klatki piersiowej (rtg płuc) i jamy brzusznej (USG jamy brzusznej) lub tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej (TK).

Leczenie raka piersi u mężczyzn:

Tak jak w leczeniu raka piersi u kobiet zależy od stopnia zaawansowania, statusu receptorów i ogólnego stanu pacjenta.

Najczęściej jest to leczenie chirurgiczne:

1. mastektomia prosta z usunięciem węzła wartowniczego

lub

2. modyfikowana mastektomia radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych,

lub

3. mastektomia radykalna z częściowym usunięciem mięśni klatki piersiowej.

Leczenie uzupełniające w postaci radioterapii jest rzadkie (rzadko wykonuje się zabieg oszczędzający lub nie ma możliwości uzyskania tak zwaych czystych marginesów po mastektomii). Leczenie chemioterapią, hormonoterapią czy herceptyną zależy od rodzaju raka i stanu ogólnego pacjenta.

Po zakończeniu leczenia pacjent pozostaje najczęściej przez 10 lat pod opieką lekarza prowadzącego, który systematycznie wykonuje badanie fizykalne i raz w roku zleca mammografię pozostałej piersi. Badanie USG piersi nie jest badaniem rutynowym, jednak w przypadku bardzo szczupłych pacjentów można go wykonać dodatkowo po mammografii. Badanie USG piersi wykonujemy w każdym przypadku jeżeli pacjent po leczeniu raka piersi wyczuwa nowe zgrubienie lub guzek niezależnie od czasu jaki upłynął od ostatniego badania kontrolnego i niezależnie od lokalizacji wyczuwalnego guzka (ta sama pierś, druga pierś, blizna po operacji czy dół pachowy).