Płaska atypia nabłonkowa/Flat epithelial hyperplasia FEA

Spread the love
  1. Płaska atypia nabłonkowa/Flat epithelial hyperplasia FEA: nazywamy tak proces, kiedy w biopsji gruboigłowej widoczne są atypowe komórki wyścielające tak zwany przewód końcowy, gdzie zrazik łączy się z przewodem mlekowym (końcowa jednostka przewodowo-zrazikowa). Często prowadząc do powiększenia tych struktur. FEA często jest widoczna razem z innymi zmianami o podobnym charakterze (ADH czy low grade DCIS). Dlatego bardzo ważne jest doświadczenie lekarza histopatologa w ocenie preparatów z piersi, czy na pewno FEA nie toważyszą inne zmiany. :

Jak zawsze w piersiach zależy od całokształtu obrazu. Czasami zalecane jest powtórzenie biopsji (najlepiej przy użyciu biopsji ze wspomaganiem próżniowym). Zwykle obecność tylko FEH nie wymaga leczenia, a tylko rutynowych kontrolii w badaniach obrazowych. Zależy to od możliwości danego ośrodka.