Badanie histopatologiczne

Spread the love

Badanie histopatologiczne (w wybranych przypadkach badanie cytologiczne).

Tak nazywamy wynik z biopsji gruboigłowej lub z biopsji cienkoigłowej.

W przypadku potwierdzenia zmiany w badaniu obrazowym musi być wykonana biopsja. 

Biopsja piersi to badanie w którym pobiera się, zwykle za pomocą igły, fragment zmiany podejrzanej (tzw. materiał) i wysyła do badania histopatologicznego lub cytologicznego. Materiał poddawany jest obróbce i oglądany pod mikroskopem. Biopsja jest jedynym badaniem które może stwierdzić czy zmiana widoczna w mammografii, USG, czy wyczuwalna palpacyjnie jest rakiem piersi. 80% kobiet które miały biopsję piersi nie miały raka piersi. Biopsję wykonuje się najczęściej pod kontrolą USG. Jeżeli zmiana jest widoczna tylko w mammografii (jak na przykład mikrozwapnienia) biopsję wykonujemy pod kontrolą mammografii. Taką biopsję nazywa się stereotaktyczną. Jeżeli nie widzimy zmiany ani w USG ani w mammografii natomiast wyczuwamy wyraźny guzek wykonuje się biopsję z tak zwanej ręki (zwykle gruboigłową).  

Istnieje kilka rodzajów biopsji: biopsja cienkoigłowa, biopsja gruboigłowa i biopsja chirurgiczna.