Skala

Spread the love

Dla ułatwienia komunikacji między lekarzami przyjęto kod liczbowy od 0 do 6 ( opierając się na tzw. skali BIRADS) ,który wyraża prawdopodobieństwo w jakim dana zmiana może być lub jest rakiem piersi. Kod ten jest modyfikowany w każdym kraju lub nawet w poszczególnych ośrodkach ale

  1. oznacza konieczność wykonania dalszych badań żeby móc określić charakter zmiany,
  2. oznacza obraz prawidłowy,
  3. oznacza zmianę łagodną ,
  4. zmianę prawdopodobnie łagodną,
  5. zmianę prawdopodobnie złośliwą,
  6. zmianę złośliwą/ raka,
  7. używamy w badaniach dodatkowych u pacjentów ze zdjagnozowanym już rakiem piersi.

Skali tej używa sie zarówno do określenia badania fizykalnego jak i poszczególnych badań obrazowych ( mammografii,USG czy rezonansu magnetycznego ) oraz do badania histopatologicznego i cytologicznego ( z tym wyjątkiem ,że w badaniu cytologicznym 1 oznacza badanie niediagnostyczne ).

5.Kiedy i jakie badania musimy wykonać w zależności od objawów ?

-guzek lub zgrubienie : 

Mammografię- jeżeli pacjentka/pacjent ukończyła 40 lat i w ciągu ostatnich 6miesiecy nie miała wykonywanej mammografii

oraz

USG piersi – każda pacjentka /pacjent ,tak zwane USG celowane wyczuwalnej zmiany czy zgrubienia , a w przypadku potwierdzenia zmiany podejrzanej USG całej piersi i USG dołu pachowego.

– nowy wyciek z brodawki sutkowej: 

Mammografię- jeżeli pacjentka/pacjent ukończyła 40 lat i w ciągu ostatnich 6miesiecy nie miała wykonywanej mammografii 

oraz

USG piersi – każda pacjentka /pacjent ,a w przypadku potwierdzenia zmiany podejrzanej USG dołu pachowego.

oraz

Rezonans magnetyczny piersi jeżeli mamy do czynienia z wyciekiem podbarwionym krwią a badanie mammograficzne i USG nie uwidoczniły zmian pogejrzanych.

-zmiana wyglądu piersi,wielkości piersi czy jej kształtu:

Mammografię- jeżeli pacjentka ukończyła 40 lat i w ciągu ostatnich 6miesiecy nie miała wykonywanej mammografii 

lub

USG piersi –pacjentka poniżej 40 roku życia, a w przypadku potwierdzenia zmiany podejrzanej USG dołu pachowego

– zmiany na brodawce sutkowej,takie jak łuszczenie się ,pojawienie sie drobnych ran i strupów czy wciągnięcie brodawki sutkowej

Mammografię- jeżeli pacjentka/pacjent ukończyła 40 lat i w ciągu ostatnich 6miesiecy nie miała wykonywanej mammografii

       oraz

USG całej piersi – każda pacjentka /pacjent ,ze szczególnym zwróceniem uwagi na okolicę okołobrodawkową , a w przypadku potwierdzenia zmiany podejrzanej USG dołu pachowego.

–       zaczerwienienie skóry piersi lub zmiany przypominające skórkę pomarańczy czy zaciągnięcie skóry na piersi

Mammografię- jeżeli pacjentka/pacjent ukończyła 40 lat i w ciągu ostatnich 6miesiecy nie miała wykonywanej mammografii

       oraz

USG  piersi – każda pacjentka /pacjent , a w przypadku potwierdzenia zmiany podejrzanej USG dołu pachowego.

–       ból piersi

Mammografię- jeżeli pacjentka ukończyła 40 lat i w ciągu ostatnich 6miesiecy nie miała wykonywanej mammografii

       lub

USG piersi – pacjentka poniżej 40 r.ż, a w przypadku potwierdzenia zmiany podejrzanej USG dołu pachowego.Nie ma zaleceń do wykonania badania USG piersi z powdu bólu piersi przy braku innych objawów , ale z doświadczenia wim ,że wykonanie tego badania ma wręcz lecznicze działanie dla pacjenta i dla lekarza kierującego.