Brodawczak

Spread the love

Brodawczaki piersi to nazwa zmian w piersiach o bardzo różnorodnym charakterze, od zmian zupełnie łagodnych (zdecydowana większość) do zmian złośliwych. Fakt, że niektóre typy brodawczaków występują razem, niejako przy okazji atypii, raka przedinwazyjnego czy raka piersi stawia je w grupie zmian, które zwiększają ryzyko wystąpienia raka piersi. Stąd wywodzi sie podział brodawczaków na: 

– Brodawczaki łagodne– to typowy brodawczak piersi (brodawczak wewnątrzprzewodowy, sclerosing papilloma of the breast). W zalezności od kraju róznie jest leczony. W Wielkiej Brytanii takie brodawczaki nie wymagają dalszego leczenia ani badań kontrolnych. W USA najczęściej były usuwane chirurgicznie. Odkąd urządzenia do biopsji ze wspomaganiem próżniowym znajdują się na wyposażeniu prawie każdej pracowni diagnozującej choroby piersi, takie gruczolaki są na ogół usuwane przy pomocy takiego właśnie zestawu. Zabieg usunięcia zmiany przy pomocy zestawu do biopsji ze wspomaganiem próżniowym nie ma w polskim nazewnictwie medycznym prostej i oddającej sedno nazwy. Na ogół nazywamy taki zabieg biopsją ze wspomaganiem próżniowym, różni się on od klasycznej biopsji ze wspomaganiem próżniowym ilością pobranego materiału.

– brodawczaki zwiekszające ryzyko wystąpienia raka piersi– brodawczk z ogniskiem atypii (leczone są przez usunięcie przy pomocy zestawu do biopsji ze wspomaganiem próżniowym lub usuwane są chirurgicznie), liczne brodawczaki piersi (młodzieńcze liczne brodawczaki piersi). Pomimo łagodnego charakteru zwiększają ryzyko wystąpienia raka piersi i przez to wymagają profilaktycznych badań kontrolnych (1x rok mammografia lub rezonanas magnetyczny piersi).

– brodawczaki złośliwe: rak brodawczakowaty piersi,  brodawczak wewnatrzprzewodowy z rakiem wewnątrzprzewodowym (DCIS), czy rak wewnątrzprzewodowy z rozrostem brodawczakowatym. 

Najważniejsze to znać charakter brodawczaka, czy dany brodawczak jest łagodny (nie ma związku z rakiem piersi czyli nie zagraża naszemu życiu i zdrowiu) czy złośliwy? Informacji tej dostarcza nam wynik biopsji gruboigłowej, czyli obraz histopatologiczny.

Objawy:

-wyczuwalny guzek najczęściej w okolicy okołobrodawkowej,

– wyciek z brodawki (druga co do częstości przyczyna zgłaszania się do lekarza z powodu brodawczaka),

– najczęściej brodawczaki są przypadkowo wykrywane przy okazji badania piersi z innego powodu.

Diagnostyka:

1. Badanie fizykalne. U wszystkich pacjentek, ze szczególną dokładnością okolicy okołobrodawkowej.

2. Mammografia. U pacjentek powyżej 40r.ż.(a w przypadku potwierdzenia raka u wszystkich pacjentów bez ograniczeń wiekowych). 

 3. USG piersi i dołów pachowych. U wszystkich pacjentów.

4. Rezonans magnetyczny piersi w przypadku krwistego wycieku z brodawki a jednoczneśnie przy normalnych wynikach mammografii i USG lub w przypadku mnogich brodawczaków wewnątrzprzewodowych.

5. Zawsze wykonujemy biopsję gruboigłową, najczęściej pod kontrolą USG.

6. W przypadku wycieku z brodawki sutkowej pobranie materiału do badania cytologicznego.

Leczenie: 

Brodawczaki łagodne nie wymagają dalszego leczenia, najczęściej jednak proponowanym leczeniem brodawczaków łągodnych (wynik B2 w biopsji gruboigłowej) i brodawczaków o niepewnym potencjale, zwiększającym ryzyko wystąpienia raka piersi (wynik B3 w biopsji gruboigłowej)  to usunięcie brodawczaka przy użyciu igły ze wspomaganiem próżniowym lub chirurgiczne usunięcie brodawczaka. Brodawczaki złośliwe leczone są chirurgiczne (najczęściej zabieg oszczędzający piersi) i w zależności od statusu receptorowego leczeniem uzupełniającym.

Zdarza się, że pomimo usunięcia brodawczaka nadal utrzymuje się wyciek z brodawki sutkowej. Wykonyje się wtedy zabieg chirurgicznego usunięcia przewodu mlekowego (microdochectomy) lub usunięcia wszystkich głównych przewodów mlekowych (total duct excision). Nawet po usunuęciu wszystkich głównych przewodów mlekowych może powrócić wyciek z brodawki, który będzie wymagał ponownej operacji. Wynika to z trudności technicznych wycięcia wszystkich przewodów.

Karmienie piersią po usunięciu wszystkich głównych przewodów nie jest możliwe, jest natomiast możliwe po wycięciu jednego przewodu.